Prusice PS Energetyka Odnawialna Zapytania ofertowe


Zapytanie Ofertowe ZAKOŃCZONO
'WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ WRAZ Z UZYSKANIEM POZWOLENIA NA BUDOWĘ dla elektrowni fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej 99,84 kW"
Data opublikowania: 05.07.2017


Zapytanie ofertowe ZAKOŃCZONO
PRZYGOTOWANIE UMOWY O POWIERZENIE GRANTU ZAWIERANEJ POMIĘDZY GRANTOBIORCĄ A GRANTODAWCĄ DLA SPÓŁKI PRUSICE PS ENERGETYKA ODNAWIALNA SP. Z O.O.
Data opublikowania zapytania: 13 Stycznia 2017


Zapytanie ofertowe ZAKOŃCZONO
PRZYGOTOWANIE PROCEDURY DOTYCZĄCEJ REALIZACJI PROJEKTU GRANTOWEGO DLA SPÓŁKI PRUSICE PS ENERGETYKA ODNAWIALNA SP. Z O.O.
Data opublikowania zapytania: 13 Stycznia 2017


Zapytanie ofertowe ZAKOŃCZONO
WYKONANIE ANALIZY ZAPOTRZEBOWANIA NA OZE DLA SPÓŁKI PRUSICE PS ENERGETYKA ODNAWIALNA SP. Z O.O.
Data opublikowania zapytania: 13 Stycznia 2017


Zapytanie ofertowe ZAKOŃCZONO
NA PRZYGOTOWANIE STUDIUM WYKONALNOŚCI PROJEKTU GRANTOWEGO NA TERENIE GMINY PRUSICE I GMINY MALCZYCE.
Data opublikowania zapytania: 28 Listopada 2017
Aktualizacja: 29 Listopada 2017
Data zakończenia przyjmowania ofert: 02 Grudnia 2017 15:00 CET

Zapytanie ofertowe ZAKOŃCZONO
NA WYKONANIE ANALIZY ZAPOTRZEBOWANIA NA OZE DLA GMINY PRUSICE I MALCZYCE.
Data opublikowania zapytania: 24 Listopada 2017
Data aktualizacji: 30 Listopada 2017
Data zakończenia przyjmowania ofert: 02 Grudnia 2017 23:00 CET

Zapytania ofertowe ZAKOŃCZONO
Kroscina Mala 99.84kW
Data opublikowania zapytania: 21 Kwiecień, 2017
Data zakończenia przyjmowania ofert: 5 Maj, 2017 09:00 CET
AKTUALIZACJA - Data zakończenia przyjmowania ofert: 13 Maj, 2017 18:00 CET