Instalacje dachowe dla budynków użyteczności publicznej

Faktury za energię elektryczną w gminnych budynkach użyteczności publicznej są istotnym obciążeniem budżetu gminnego. Polski Solar Holding Sp. z o.o. jako partner Gminy Prusice w ramach Prusice PS Energetyka Odnawialna, dokonał wstępnej oceny gminnych budynków użyteczności publicznej pod kątem możliwości instalacji dachowych systemów fotowoltaicznych.

W wyniku oceny zidentyfikowano 7 obiektów użyteczności publicznej, na których można zainstalować dachowe systemy fotowoltaiczne.

Instalacje te, o łącznej mocy zainstalowanej 136,3 kW, pozwolą na roczne oszczędności energii rzędu 147 MWh. To oznacza nie tylko pozytywny wpływ na środowisko naturalne, ale również dodatkowe środki w budżecie gminnym, które można wykorzystać na rozwój gminy i poprawę jakości życia lokalnej społeczności.