CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ

Jacek Ryński
Członek Rady Nadzorczej
  • Specjalizuje się we wsparciu projektów inwestycyjnych w sektorze publicznym
  • Przeprowadził liczne transakcje o istotnym znaczeniu dla gospodarki krajowej i międzynarodowej: restrukturyzacja długu Polski wobec Klubu Paryskiego, organizacja pierwszej polskiej emisji euroobligacji 50-letnich, finansowanie budowy bloków energetycznych w elektrowniach Bełchatów, Jaworzno, Pątnów-Adamów, Konin
  • Uczestnik szkoleń krajowych i międzynarodowych, w dziedzinie zarządzania, finansów i prawa, w tym zaawansowanej analizy kredytowej (Wiedeń), PPP Finansów Infrastruktury (Frankfurt) i Project Finance (Londyn)
  • Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierunek Finanse i Bankowość
  • Studiował prawo na Uniwersytecie Podlaskim w Białymstoku